dainų dainele balsavimas 2014

Press Report

Produkto nuolat atnaujinami šaltiniai

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Ads

Išvyko į 60-ąjį „Eurovizijos“ dainų konkursą

12 Gegužės 2015 23:13:42 sekundė

Lietuvai atstovaujantys dainininkai Monika Linkytė ir Vaidas Baumila antradienį išvyko į 60-ąjį „Eurovizijos“ dainų konkursą Austrijos sostinėje Vienoje. Garbę surengti jubiliejinę „Euroviziją“ Austrijai pernai iškovojo kontroversiškasis šios šalies atstovas – barzdotas transvestitas, pasivadinęs Končita Vurst. 2014 m. Kopenhagoje Končita atliko…

Vice null Time12 Gegužės 2015 23:13:42


Ads

Atolankos / Dainų šventės

26 Kovo 2015 22:59:36 Šiaulių kraštas

Vy­te­nis RIM­KUS Pro­fe­so­rius 2014 me­tais iš­leis­tas di­de­lės apim­ties al­bu­mas „Lie­tu­vių dai­nų šven­čių tra­di­ci­ja“. Jis iš­leis­tas Lie­tu­vos dai­nų šven­čių 90-me­čio ju­bi­lie­jui pa­mi­nė­ti. 510 pus­la­pių kny­go­je pa­tei­kia­mi vi­sų Lie­tu­vo­je vy­ku­sių dai­nų šven­čių do­ku­men­ti­niai ap­ra­šai: da­tos, pro­gra­mos, di­ri­gen­tai, šo­kių va­do­vai, gau­sios nuo­trau­kos, ki­to­se ša­ly­se vy­ku­sios lie­tu­vių dai­nų ir šo­kių šven­tės, bib­liog­ra­fi­ja. Vi­si teks­tai – lie­tu­vių ir ang­lų kal­bo­mis.

Vice Visos ataskaitos Time26 Kovo 2015 22:59:36


Kultūros žmonės baiminasi dėl Dainų šventės likimo

26 Vasario 2015 12:01:39 15min.lt - žinios gyvai | RSS

Kultūros žmonės baiminasi dėl Dainų šventės likimo – jų teigimu, analogiškiems renginiams Baltijos kaimynės Latvija ir Estija skiria gerokai didesnes sumas, o Lietuvoje finansavimas esantis nepakankamas. Skaitykite daugiau...

Vice Visos ataskaitos Time26 Vasario 2015 12:01:39


BALSAVIMAS: išrink įspūdingiausią vitriną!

09 Gruodžio 2014 16:27:20 15min.lt - žinios gyvai | RSS

„Kauno Akropolis“ šiais metais organizuoja Kalėdinių vitrinų konkursą „Metų įspūdis 2014“. Dėl įspūdingiausios vitrinos titulo varžosi 37 dalyviai, tarp kurių yra prekybos centro parduotuvės ir kavinės. Skaitykite daugiau...

Vice Visos ataskaitos Time09 Gruodžio 2014 16:27:20


Apdovanoti Dainų šventės dalyviai

05 Lapkričio 2014 16:27:54 ve.lt

Lapkričio 5 d. Klaipėdos savivaldybėje apdovanoti 2014 m. Lietuvos dainų šventės "Čia - mūsų namai", sujungiančios kartas ir viso pasaulio lietuvius, dalyviai. Šventėje dalyvavo 57 klaipėdiečių meno kolektyvų, 1304 dainininkų, muzikantų, šokėjų.

Vice Visos ataskaitos Time05 Lapkričio 2014 16:27:54


Dainų šventė 2014: 37 tūkst. dalyvių Vilniaus erdvėse ir tautiniais motyvais pražydusi Lietuvos sostinė

01 Liepos 2014 11:56:46 15min.lt - žinios gyvai | RSS

37 tūkst. dalyvių. Tiek jų pasirodys 90-metį švenčiančioje Dainų šventėje, kuri Vilniuje vyks liepos 2-6 dienomis. Kaip sako jos organizatoriai, svarbiau kalbėti ne apie tai, ar šiemet renginių ir reginių bus daugiau, nei buvo prieš metus, o apie tautos dvasią ir bendrumą. „Svarbu uždainuoti taip, kad išgirstų pasaulis“, – kalbėjo Dainų šventės direktorius Saulius Liausa. Skaitykite daugiau...

Vice Visos ataskaitos Time01 Liepos 2014 11:56:46


Dainų šventė 2014: 37 tūkstančiai dalyvių Vilniaus erdvėse, tautiniais motyvais švytintis miestas

01 Liepos 2014 11:13:37 15min.lt - žinios gyvai | RSS

37 tūkst. dalyvių. Tiek jų pasirodys 90-metį švenčiančioje Dainų šventėje, kuri Vilniuje vyks liepos 2-6 dienomis. Kaip sako jos organizatoriai, svarbiau kalbėti ne apie tai, ar šiemet renginių ir reginių bus daugiau, nei buvo prieš metus, o apie tautos dvasią ir bendrumą. „Svarbu uždainuoti taip, kad išgirstų pasaulis“, – kalbėjo Dainų šventės direktorius Saulius Liausa. Skaitykite daugiau...

Vice Visos ataskaitos Time01 Liepos 2014 11:13:37


Iš „Dainų dainelės 2014“ – su dovanomis ir įspūdžiais

04 Birželio 2014 15:28:48 Mažeikiai, naujienos, žinios - Santarvės laikraštis, santarve.lt

Su diplomais, dovanomis ir geriausiais įspūdžiais iš Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė 2014“ laureatų koncerto sugrįžo mažeikiškės atlikėjos ir jų vadovės. Laureatų pasirodymą Nacionaliniame operos ir baleto teatre tiesiogiai transliavo LRT televizija. Jubiliejinės keturiasdešimtosios „Dainų dainelės 2014“

Vice null Time04 Birželio 2014 15:28:48


Lietuvoje vyksta išankstinis balsavimas prezidento ir EP rinkimuose

22 Gegužės 2014 05:34:26 15min.lt - žinios gyvai | RSS

Ketvirtadienis - paskutinė diena, kada rinkėjai gali iš anksto balsuoti prezidento ir Europos Parlamento (EP) rinkimuose. Skaitykite daugiau...

Vice null Time22 Gegužės 2014 05:34:26


Prasideda išankstinis balsavimas prezidento ir Europos Parlamento rinkimuose

21 Gegužės 2014 05:13:02 15min.lt - žinios gyvai | RSS

Trečiadienį prasideda išankstinis balsavimas Lietuvos prezidento ir Europos Parlamento rinkimuose. Skaitykite daugiau...

Vice null Time21 Gegužės 2014 05:13:02